Samenwerking

Wijswerk

Wijswerk geeft samen met de inburgeraars handen en voeten aan participatie en werk. Dit doen zij met bijzondere interventies in een traject Opstap genoemd. De workshops zijn bijzonder en lopen van je goed voelen naar het praktische Veilig Werken. De kracht van de samenwerking met Wijswerk is dat we kandidaten werkelijk naar een zelfstandig bestaan begeleiden. Lees hier meer over OPstap.

Stichting Lezen & Schrijven

Taaltijd werkt graag samen met Stichting Lezen & Schrijven bij het begeleiden van mensen die moeite hebben met taal, rekenen en/of omgaan met de computer. Stichting Lezen & Schrijven stelt lesmateriaal beschikbaar voor verschillende thema’s en niveaus. Ook bieden zij Taaltijd de juiste handvatten om deelnemers en vrijwilligers kwalitatief goed te kunnen begeleiden. Taaltijd traint en begeleidt vrijwilligers en biedt trajecten aan die gericht zijn op het verhogen van taal- en rekenniveaus, het versterken van digitale vaardigheden en het verbeteren van financiële- en gezondheidsvaardigheden.