Nederlands en werk

Wilt u dat uw werknemers werkinstructies en roosters beter begrijpen? Wilt u dat uw werknemers beter met u, collega’s en met klanten communiceren? Geef uw werknemers dan op voor de cursus Taaltijd Werk!

Wij bieden de cursus Taaltijd Werk aan voor uw personeel. Werken er in uw bedrijf mensen die:

 • moeite hebben met lezen en schrijven;
 • moeite hebben met rekenen of werken op de computer;
 • moeilijk aanspreekbaar zijn in het Nederlands;
 • hierdoor op hun werk tegen problemen aanlopen?

Onze aanpak

In onze aanpak gaan we verder dan alleen het leren van de Nederlandse taal. Wij richten ons vooral op het optimaliseren van de combinatie werken, leren en leven. Het gaat erom dat uw werknemers zichzelf kunnen redden in verschillende situaties, maar vooral dat ze beter functioneren op de werkvloer. Uw werknemer wordt daardoor breder inzetbaar. Hij kent de specifieke vaktechnische termen en kan de veiligheidsvoorschriften en werkinstructies lezen en begrijpen. Dat is dus ook beter voor de productiviteit.

De taallessen

Taaltijd Werk is een cursus op maat. Doel is betere beheersing van het Nederlands op de werkvloer. Dat wil zeggen dat de lessen helemaal zijn toegespitst op de taalbehoeften van de werknemers van één bedrijf of branche. In de lessen wordt aan de hand van concrete situaties geleerd en worden gesprekssituaties nagespeeld. Omdat het lesprogramma maatwerk is, kan het uiteindelijke lesprogramma en de duur daarvan pas bepaald worden nadat de werknemers getest en gesproken zijn.

Leerdoelen

De cursus is gericht op de vijf taalvaardigheden: gesprekken voeren, spreken, luisteren, lezen en schrijven. Tijdens de lessen leren de deelnemers competenties die ze nodig hebben op de werkvloer, zoals:

 • een gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschrift lezen;
 • over een probleem praten, bijvoorbeeld met een leidinggevende;
 • roosters of tabellen lezen;
 • werkformulieren invullen;
 • een memo schrijven voor een collega;
 • een e-mail lezen en beantwoorden;
 • correct communiceren met collega’s of klanten;
 • deelnemen aan een werkoverleg;
 • mondelinge werkinstructies begrijpen.

Plaats en lestijden

U als werkgever kunt zelf aangeven hoe u de training wilt indelen en het aantal lesuren per week bepalen. Wilt u liever een intensieve of een kortlopende cursus? Taalonderwijs op de werkvloer of op een Taaltijdlocatie? Leren onder werktijd, in de lunchpauze of in privétijd? Wij denken graag met u mee over de beste aanpak.

Met de subsidieregeling Tel mee met Taal (naar subsidie) wordt investeren in taal financieel aantrekkelijker.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 06 28645277 of een e-mail sturen naar info@taaltijd.nl.