Nederlands en werk

Wilt u dat uw werknemers werkinstructies en roosters beter begrijpen?

Wilt u dat uw werknemers beter met u, collega’s en met klanten communiceren?

Geef uw werknemers dan op voor de cursus Taaltijd Werk!

Wij bieden de cursus Taaltijd Werk aan voor uw personeel. Werken er in uw bedrijf mensen die:

 • moeite hebben met lezen en schrijven;
 • moeite hebben met rekenen of de computer;
 • hierdoor op hun werk tegen problemen aanlopen;
 • aanspreekbaar zijn in het Nederlands?

Onze aanpak

In onze aanpak gaan we verder dan alleen het leren van de Nederlandse taal. Wij richten ons vooral op het optimaliseren van de combinatie werken, leren en leven. Het gaat erom dat uw werknemers zichzelf kunnen redden in verschillende situaties, maar vooral dat ze beter functioneren op de werkvloer. Uw werknemer wordt daardoor breder inzetbaar. Hij kent de specifieke vaktechnische termen en kan de veiligheidsvoorschriften en werkinstructies lezen en begrijpen. Dat is dus ook beter voor de productiviteit.

De taallessen

Taaltijd Werk is een cursus op maat. Doel is betere beheersing van het Nederlands op de werkvloer. Dat wil zeggen dat de lessen helemaal zijn toegespitst op de taalbehoeften van de werknemers van één bedrijf of branche. In de lessen wordt aan de hand van concrete situaties geleerd en worden gespreksituaties nagespeeld.

Omdat het lesprogramma maatwerk is, kan het uiteindelijke lesprogramma en de duur daarvan pas bepaald worden nadat de werknemers getest en gesproken zijn.

Leerdoelen:

De cursus is gericht op de vijf taalvaardigheden: gesprekken voeren, spreken, luisteren, lezen en schrijven. Tijdens de lessen leren de deelnemers competenties die ze nodig hebben op de werkvloer, zoals:

 • een gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschrift lezen
 • over een probleem praten, bijvoorbeeld met een leidinggevende
 • roosters of tabellen te lezen
 • werkformulieren in te vullen
 • een memo te schrijven voor een collega
 • een e-mail te lezen en beantwoorden
 • correct communiceren met collega’s of klanten
 • deelnemen aan een werkoverleg
 • mondelinge werkinstructies begrijpen

 Plaats en lestijden

U als werkgever kunt zelf aangeven hoe u de training wilt indelen en het aantal lesuren per week bepalen. Wilt u liever een intensieve of een kortlopende cursus? Taalonderwijs op de werkvloer of op een Taaltijdlocatie? Leren onder werktijd, in de lunchpauze of in privétijd? Wij denken graag met u mee over de beste aanpak.

Voor wie?

De training is geschikt voor cursisten die voldoen aan het volgende profiel:

 • werknemer is een persoon die een (vaste of tijdelijke) arbeidsovereenkomst heeft;
 • werknemer heeft maximaal diploma op MBO-3, VMBO of vergelijkbaar taalniveau in het Nederlands (B1);
 • werknemer wordt aantoonbaar beperkt in zijn functioneren bij de uitoefening van zijn werkzaamheden doordat zijn vaardigheden op het gebied van lezen en/of schrijven ontoereikend zijn.

Subsidie

Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Hiervoor is er de Subsidieregeling Tel mee met Taal. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Er zijn twee aanvraagperiodes:

 • 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017;
 • 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 06 28645277 of stuur een e-mail naar info@taaltijd.nl.