Maatwerk training VCA voor vergunninghouders

46133894 - factory worker using powered fork lift to load goods

Wat is VCA?

VCA gaat over veilig werken, een certificaat dat steeds meer gevraagd wordt. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit diploma is tegenwoordig ook nodig voor bijvoorbeeld werken in de productie en in magazijnen, omdat bedrijven worden getoetst op hun VGM beheerssysteem. Steeds meer werkgevers vragen om een VCA certificering omdat ze een gedegen VGM beheerssysteem hanteren.

Samenwerking met Ik Verander

Voor vergunninghouders die al gevorderd zijn met hun taaltraining (rond A2-niveau) zijn wij een samenwerking aangegaan met Ik Verander. Wij geven samen een aangepaste VCA training in de vorm van een uitgebreide taaltraining naar werk. Deze training kan naast of aansluitend op een inburgeringstraject worden gevolgd, dan wel een onderdeel zijn van de NT2 taaltraining die al bij Taaltijd wordt gevolgd. Een koppeling met andere trainingen is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een sollicitatietraining, cursus of workshop Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) of werknemersvaardigheden.

Aangepaste VCA training

Na het doorlopen van de  training doe je een examen. Als je daar voor slaagt krijg je een pas en een diploma waarmee je werkgevers kunt aantonen dat je op de hoogte bent van veilig werken.Als nieuwkomer in Nederland is het halen van het examen door de specifieke vaktaal vaak een uitdaging. In deze aangepaste VCA training wordt je voorbereid op het VCA examen en leer je nieuwe woorden die gericht zijn op werksituaties.

Neem voor meer informatie contact klik hier.